fbpx
@pawel.szymoniak
8 maja 2023

Success Story – internetowy sklep ze sprzętem sportowym

strategic mind

W dzisiejszych czasach, gdzie e-commerce odgrywa coraz większą rolę w biznesie, kluczową kwestią jest efektywne zarządzanie sklepem internetowym. W tej case study przedstawimy, jak odpowiednie wdrożenie nowego Menedżera E-commerce pozwoliło na efektywniejsze zarządzanie sklepem internetowym i przyczyniło się do realizacji wyznaczonych celów.

Tło:

W organizacji naszego klienta doszło do sytuacji, w której dotychczasowy ecommerce manager zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania, co uniemożliwiło mu dalszą współpracę z nami. W związku z tym, razem z właścicielem firmy, musieliśmy podjąć szybką decyzję dotyczącą zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko. Sytuacja była o tyle problematyczna, że warunkiem koniecznym było zatrudnienie kogoś do pracy stacjonarnej, a firma pochodzi z miejscowości o stosunkowo małej liczbie wykwalifikowanych osób, co sprawiało, że szybkie znalezienie odpowiedniego kandydata stanowiło duże wyzwanie.

Aby upewnić się, że nowy ecommerce manager będzie w stanie sprostać wyzwaniom, przeprowadziliśmy dokładną analizę obecnej sytuacji w firmie oraz weryfikację celów. Przyjrzeliśmy się każdemu aspektowi działalności ecommerce, skupiając się głównie na tych działaniach i procesach w których ówczensy ecommerce manager partycypował.

Następnie, wspólnie z właścicielem, zrewidowaliśmy cele na bieżący rok, dostosowując je do aktualnej sytuacji i możliwości firmy. Ustaliliśmy priorytety, które muszą zostać zrealizowane niezależnie od sytuacji w firmie. Wśród nich znalazły się:

· utrzymanie aktualnego tempa wzrostu sprzedaży;

· poprawa współczynnika konwersji w sklepie;

Oprócz tego, określiliśmy cele dodatkowe, których realizacja będzie bonusem i pozytywnie wpłynie na rozwój firmy:

· zwiększenie średniej wartości zamówienia;

· większa sprzedaż określonej kategorii produktów;

Następnie przeanalizowaliśmy potrzeby wynikające z tych celów, aby określić kompetencje, których poszukiwaliśmy u nowego ecommerce managera. Wśród nich znalazły się m.in.:

· znajomość branży i specyfiki pracy w sklepie internetowym;

· umiejętność zarządzania zespołem;

· kompetencje negocjacyjne, przydatne w kontaktach z agencjami marketingowymi;

· zdolność do opracowywania i wdrażania strategii sprzedażowych opartych na analizie danych;

· komunikatywność i umiejętność budowania relacji z klientami;

Mając jasno określone cele oraz potrzebne kompetencje, mogliśmy przejść do poszukiwania odpowiedniej osoby na stanowisko ecommerce managera.

Strategia

W trakcie weryfikacji kompetencji niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów, wyłoniły się dwie możliwości związane z rekrutacją nowego kierownika ecommerce: zatrudnienie osoby z zewnątrz lub postawienie na awans wewnętrzny. Aby podjąć świadomą decyzję, przyjrzeliśmy się plusom i minusom obu podejść.

Zatrudnienie kandydata z zewnątrz mogłoby przynieść naszej firmie nowe perspektywy, świeże pomysły oraz dostęp do bogatego doświadczenia. Wśród korzyści tego podejścia znalazły się poszerzenie wiedzy i umiejętności w firmie; możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań czy zmniejszenie ryzyka konfliktów związanych z awansem.

Z drugiej strony, rekrutacja zewnętrzna wiązała się z ryzykiem takim jak dłuższy okres adaptacji nowego pracownika, niepewność co do dopasowania do kultury pracy i zespołu czy wyższe koszty związane z rekrutacją i wynagrodzeniem.

Z kolei zdecydowanie się na awans wewnętrzny pozwoliłoby na skrócenie czasu wdrożenia, gdyż awansowany pracownik już znałby struktury i potrzeby organizacji. Dodatkowo w przypadku rekrutacji wewnętrznej, można liczyć na większe zaangażowanie i lojalność względem firmy oraz utrzymanie ciągłości w realizacji strategii i procesów.

Przy tego typu decyzjach należy również pamiętać, że awansowanie wewnętrznego pracownika również niosą ryzyka, takie jak chociażby możliwość niedocenienia luk kompetencyjnych, konieczność przeprowadzenia szkoleń uzupełniających czy ryzyko konfliktów wewnętrznych wynikających z awansu.

Zatem aby dokonać przemyślanej decyzji, sporządziliśmy tabelę porównawczą, uwzględniającą zalety i wady obu opcji. Po przeanalizowaniu wyników, zdecydowaliśmy się na awans wewnętrzny. Uznaliśmy, że pracownik znający realia firmy szybciej osiągnie zamierzone cele. Dodatkowo, awans wewnętrznego kandydata wpłynął motywująco na resztę zespołu, pokazując, że firma docenia ich wysiłek i daje możliwości rozwoju zawodowego – jest to mocno zakorzenione w wartościach firmy.

Proces wdrożenia ecommerce managera

Z racji, że wybrana osoba nie posiadała pełnego zakresu kompetencji niezbędnych do sprawowania funkcji ecommerce managera, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu specjalistycznego procesu szkoleniowo-wdrożeniowego. Proces ten pozwolił nowemu managerowi zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę, aby skutecznie realizować postawione przed nim cele.

W pierwszym etapie procesu skupiliśmy się na wdrożeniu nowego managera w kluczowe obszary działalności sklepu. Pozwoliło to na dogłębne zrozumienie kluczowych procesów zachodzących w ecommerce, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz zdefiniowanie celów operacyjnych.

Następnie przeprowadziliśmy szereg indywidualnych warsztatów i szkoleń, które pozwoliły managerowi na zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem oraz korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych. Szkolenia obejmowały m.in.:

· zarządzanie projektami i zasobami;

· strategie marketingowe, w tym SEO, SEM, e-mail marketing i social media;

· analiza danych sprzedażowych i analityka internetowa;

· zarządzanie budżetem i kontrola kosztów;

· monitorowanie postępów i ocena wyników;

· delegowanie zadań i zarządzanie czasem pracy;

W trakcie całego procesu wdrażania ecommerce manager, nasi konsultanci wspierali go w codziennych działaniach aby cały czas projekt mógł się rozwijać.

Cały proces szkoleniowo-wdrożeniowy został opracowany indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę firmy, wybrane cele oraz potrzeby i doświadczenie nowego managera. Efektem tej inwestycji była znacząca poprawa kompetencji nowego ecommerce managera, co przełożyło się na lepsze zarządzanie działalnością firmy i kontynuacje pracy nastawionej na realizacje wyznaczonych celów.

Projekt w liczbach

1

Zatrudniony i awansowany specjalista

50 %

Mniej czasu na rekrutację

100 %

Zaoszczędzony budżet na rekrutację

Efekty wdrożenia

Po 8 miesiącach intensywnego wysiłku i dzięki zastosowaniu indywidualnego procesu wdrożeniowego, ukształtowaliśmy kompetentnego ecommerce managera, mogącego realizować wyznaczone przed nim cele.

Aktualnie nowy manager nie tylko utrzymuje jakość zarządzania e-commerce na wcześniejszym wysokim poziomie, ale także aktywnie uczestniczy w tworzeniu strategii marketingowej i wprowadza nowe procesy, które pozwalają na efektywniejsze zarządzanie sklepem.

Nabycie odpowiednich kompetencji pozwala mu również na efektywną współprac z zewnętrznymi agencjami marketingowymi oraz kontrolę realizacji kampanii marketingowych.

W efekcie wdrożenia nowego ecommerce managera, firma utrzymała dotychczasowy poziom sprzedaży oraz jakość obsługi klientów, a dodatkowe procesy zarządzania przyczyniły się do zwiększenia efektywności funkcjonowania całej organizacji. Właściciel oraz cały zespół doceniają wkład nowego managera, co potwierdza słuszność decyzji o wewnętrznym awansie i inwestycji w rozwój kompetencji pracownika.

Podsumowanie

Wdrożenie nowego ecommerce managera było niezbędnym i kluczowym działaniem dla utrzymania wysokiej jakości pracy oraz dalszego rozwoju sklepu internetowego. Dzięki indywidualnemu procesowi szkoleniowo-wdrożeniowemu, nowy manager nabył niezbędne kompetencje i pozytywnie wpłynął na efektywność zarządzania sklepem.

Bliska współpraca z właścicielem firmy, zarządzanie zespołem i współpraca z zewnętrznymi agencjami marketingowymi zaowocowały utrzymaniem dotychczasowych wyników sprzedaży oraz wprowadzeniem dodatkowych procesów zarządzania, które przyczyniły się do zwiększenia efektywności funkcjonowania całej organizacji. Wszystko to potwierdza słuszność decyzji o wewnętrznym awansie i inwestycji w rozwój kompetencji pracownika.

Bezpłatna Konsultacja

Masz problem z rekrutacją lub zarządzaniem sprzedażą internetową? Umówmy się na Bezpłatną Konsultację podczas której postaramy się pomóc.

Stwórzmy wspólnie case study sklepu internetowego, który prowadzisz!

Umów się z nami na bezpłatną 30-minutową konsultację, w której omówisz wyzwania przed którym stoi Twoja firma. Pracujemy z ambitnymi markami nad rozwojem i skalowaniem biznesów internetowych.

Napisz do nas