Niezależna i obiektywna analiza sytuacji i diagnoza problemów Twojego sklepu. Zbadamy kondycję biznesu, zespołu i agencji. Sprawdzimy Twoich klientów, oraz tych co zrezygnowali z Twoich usług. Przeanalizujemy konkurencje oraz rynek, na którym działasz dzięki temu przygotowujemy odpowiednią strategię na podstawię rzetelnych danych.