fbpx
@pawel.szymoniak
23 marca 2023

Struktura organizacyjna w sklepie internetowym – jak przygotować się do tego wyzwania?

Zarządzanie|

Do skutecznego i efektywnego prowadzenia biznesu w kanale internetowym nie wystarczy sztab agencji, freelancerów czy modnej – zresztą słusznie – ostatnio automatyzacji. Niezbędna jest odpowiednio zbudowana struktura organizacyjna, która będzie składała się z odpowiednich zespołów menedżerów i specjalistów.

Poniżej przedstawiam kilka kroków, które należy podjąć przed stworzeniem struktury organizacyjnej sklepu internetowego:

Określenie strategii firmy

Przed przystąpieniem do projektowania struktury organizacyjnej sklepu internetowego, należy określić cel działalności firmy, w tym strategię sprzedaży internetowej i marketingowej. Bez tego ciężko jest określić, jakie działania powinny być podejmowane, jakie narzędzia powinny być stosowane i jakie osoby do egzekucji strategii powinny być zatrudnione.

Zmapowanie procesów

W celu ustalenia struktury organizacyjnej sklepu internetowego, konieczne jest dokładne zrozumienie procesów biznesowych, w tym procesów sprzedażowych, marketingowych, logistycznych oraz IT. Zrozumienie tych procesów pozwala na lepsze określenie, jakie osoby są potrzebne w poszczególnych działach, a także pozwala na określenie ich roli w organizacji.

Określenie zadań i obowiązków

Na podstawie zrozumienia procesów biznesowych, należy określić zadania i obowiązki dla poszczególnych stanowisk. Należy również określić hierarchię w organizacji, a także sposób komunikacji między zespołami.

Określenie KPI i celów

Rekrutacja odpowiednich specjalistów

W zależności od potrzeb sklepu internetowego, należy rekrutować odpowiednich specjalistów do poszczególnych zespołów, w tym programistów, pracowników działu sprzedaży, IT, marketingu oraz logistyki. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie, umiejętności i motywację kandydatów.

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

W celu zapewnienia skutecznej pracy zespołów, należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę, w tym narzędzia i oprogramowanie do pracy, sprzęt komputerowy i sieciowy, a także systemy wspierające zarządzanie projektami, sprzedażą, marketingiem i logistyką.

Podsumowanie

Stworzenie struktury organizacyjnej sklepu internetowego wymaga sporego nakładu pracy, a także dokładnego zaplanowania procesów biznesowych, rekrutacji odpowiednich specjalistów oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Jednakże, dzięki dobrze zbudowanej strukturze organizacyjnej, można osiągnąć znacznie lepsze wyniki w prowadzeniu biznesu online.